Writing 4. Розвиток навичок писемного мовлення. Впр. 11 (с. 74).

Учні в парах обговорюють завдання вправи протягом 2—3 хвилин, потім двоє-троє з них висловлюють свої думки. По закінченні обговорення учні самостійно пишуть твори у формі статті за завданням вправи. Вчитель збирає зошити на перевірку.

III. Заключна частина уроку

Homework 1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 1—3 (с. 36), письмово.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Граматична гра.

T: Today you have learned a new grammar tense — the Present Continuous Passive.Let’s check if you can use it.

Клас поділяється на дві команди, члени яких ланцюжком складають речення з діє-словами пасивного стану у теперішньому тривалому часі. За кожне правильно скла-дене речення надається один бал. Перемагає команда, яка Writing 4. Розвиток навичок писемного мовлення. Впр. 11 (с. 74). отримає більше балів.

Урок 32

Підтема:SOS:тварини,які перебувають під загрозою зникнення.

Мета:Повторити й активізувати лексику теми.

Практикувати учнів у вживанні речень з дієсловами активного та пасивного станів. Навчати учнів писати офіційного листа.

Продовжувати вдосконалювати техніку читання. Розвивати комунікативні вміння учнів. Тренувати учнів в аудіюванні.

Виховувати дбайливе ставлення до природи.

Обладнання:Підручник,робочий зошит,картки для роботи у групах(НО1),для самостійної роботи(НО2), (НО3).



ХІД УРОКУ

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

Greeting 1. Привітання.

T: Good morning, pupils.

Ps: Good morning, teacher.

T: It’s so nice to see you today. How are you?

Ps: We are fine Writing 4. Розвиток навичок писемного мовлення. Впр. 11 (с. 74)., thank you.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today we are going to speak about endangered species and possible ways to savethem. During our lesson you’ll listen to and read texts, practise your speaking skills and at the end of the lesson you’ll also learn how to write a formal business letter.

Check on 3. Перевірка домашнього завдання.

Homework

1) РЗ, впр. 1 (с. 36).

Учні ланцюжком читають доповнені речення вправи.

2) РЗ, впр. 2 (с. 36).

Учні ланцюжком читають доповнені речення вправи. Учитель контролює правиль-ність відповідей.

3) РЗ, впр. 3 (с. 36).

Двоє-троє учнів зачитують складені за завданням вправи речення. Ще два-три Writing 4. Розвиток навичок писемного мовлення. Впр. 11 (с. 74). зо-шити учитель бере на перевірку вибірково.

Warming up 4. Уведення в іншомовну атмосферу.

Гра «Guess the Animal».

Клас поділяється на три команди. Учитель розкладає картки (НО1) на столі тек-стом донизу. Представник однієї з команд підходить до столу, бере одну з карток та вголос читає, що на ній написано. Члени інших команд мають назвати тварину чи птаха, які відповідають опису. Команда, яка першою правильно назвала слово, отримує один бал та право взяти наступну картку. Перемагає команда, яка мати-ме найбільше балів. По закінченні роботи вчитель пропонує учням висловити свою думку щодо того, які з названих тварин сьогодні перебувають Writing 4. Розвиток навичок писемного мовлення. Впр. 11 (с. 74). під загрозою зник-нення. Один-два учні вголос відповідають, решта доповнюють, якщо необхідно.

Т: Guess these animals.

HO1:

A large wild animal that has black and yellow lines on its body and is a member

of the cat family. (a tiger)

"

A very large grey animal with four legs, two tusks (= long curved teeth) and

a trunk (= long nose) that it can use to pick things up. (an elephant)

"

A large reptile with a long mouth and many sharp teeth that lives in lakes and rivers in hot wet parts of the world. (a crocodile)



A large wild animal that can run Writing 4. Розвиток навичок писемного мовлення. Впр. 11 (с. 74). very fast, eats grass, and has horns. (a deer)

Закінчення завдання



A very large animal that lives in the sea and looks like a fish, but it is actually a mammal. (a whale)

"

A large heavy African or Asian animal with thick skin and either one or two horns

on its nose. (a rhinoceros)

"

"

A very large strong bird with a beak like a hook that eats small animals, birds, etc. (an eagle)

"

An animal with a long thin body and no legs that often has a poisonous bite.

(a snake)

"

A tropical bird with a curved beak and brightly coloured feathers that Writing 4. Розвиток навичок писемного мовлення. Впр. 11 (с. 74). can be

taught to copy human speech. (a parrot)

"

A wild animal that looks like a large dog and lives and hunts in groups. (a wolf)

"

An Australian animal that moves by jumping and carries its babies in a pouch

(= a special pocket of skin) on its stomach. (a kangaroo)

"

A slow-moving land animal that can pull its head and legs into the hard round shell that covers its body. (a tortoise)


documentbcsyadd.html
documentbcsyhnl.html
documentbcsyoxt.html
documentbcsywib.html
documentbcszdsj.html
Документ Writing 4. Розвиток навичок писемного мовлення. Впр. 11 (с. 74).