Практичні завдання. 1.Інвестиції складають 200 тис грн., короткострокова позика - 40

1.Інвестиції складають 200 тис грн., короткострокова позика - 40, чистий доход - 400, вартість обладнання - 180, програмні засоби - 30, оплата праці - 80, матеріали - 50, операційні витрати - 70, відрахування на соціальні заходи - 40, амортизація обладнання - 9, амортизація програмних засобів – 1 тис. грн., повернена короткострокова позика – 40 тис. грн., проценти за короткостроковою позикою – 10 %, податок на прибуток за діючою ставкою. Визначте грошовий потік з активів, операційний та загальний грошовий потік.

2.Розглядається проект створення невеликого підприємства для виробництва певного товару. Для реалізації проекту необхідно придбати обладнання на суму 1800 тис. грн. Термін його експлуатації три роки. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Передбачається, що на четвертий рік устаткування можна буде продати за 100 тис. грн. Продукт вироблятиметься в обсязі: перший рік Практичні завдання. 1.Інвестиції складають 200 тис грн., короткострокова позика - 40 – 190 тис. од.; другий рік – 360 тис. од; третій рік – 500 тис. од. Реалізувати продукцію можна за ціною 5 грн. (у цінах року початку здійснення проекту). Витрати на одиницю товару плануються на рівні 1,5 грн. Податок на прибуток за діючою ставкою. Обчисліть чистий грошовий потік за проектом.

3.Обчислити показники чистого грошового потоку, операційного грошового потоку, фінансового потоку за такими даними. Підприємство для реалізації проекту протягом року здійснило наступні витрати. Загальна сума витрат - 1 млн. грн., з них 50 тис. грн. вже використано на розробку проекту. Вклад до статутного фонду: основними фондами - 250 тис., грошовими коштами від продажу акцій - 500 тис., довгостроковими облігаціями - 200 тис. грн. Залучено довгостроковий кредит банку Практичні завдання. 1.Інвестиції складають 200 тис грн., короткострокова позика - 40 на 300 тис. грн., на який придбано обладнання. Поточні витрати проекту без амортизації - 400 тис. грн., амортизація - 5% від вартості обладнання в рік. Надійшло коштів від продажу товарів на 550 тис. грн. Сплачено проценти за кредит у розмірі 16%. Виплачено дивіденди від продажу акцій у розмірі 7 %.


documentbcsgyir.html
documentbcshfsz.html
documentbcshndh.html
documentbcshunp.html
documentbcsibxx.html
Документ Практичні завдання. 1.Інвестиції складають 200 тис грн., короткострокова позика - 40